RAFTRANS BENEFICJENTEM PARP

by Super User
Odsłony: 593
RAF TRANS beneficjentem w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kwota wsparcia 126.971,22 zł Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

WSPÓŁPRACA Z PZU

by Super User
Odsłony: 3306

 

Dzięki funduszowi prewencyjnemu PZU, firma RAF-TRANS Sp. z o.o. - dokonała zakupu opon zimowych do samochodów firmowych