RAFTRANS BENEFICJENTEM PARP

by Super User
Odsłony: 825
RAF TRANS beneficjentem w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kwota wsparcia 126.971,22 zł Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)